Protectia datelor cu caracter personal

SC ANDREI SIDORCA INTERNATIONAL SRL-D a emis cererea la Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal pentru obținerea permisiunii de a prelucra date cu caracter personal în scopuri de „reclamă, marketing și publicitate” și „educație și cultură”, cerere ce a fost acceptată și există, în prezent, sub numărul 29641 de la 21.12.2017.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, vă informăm că SC ANDREI SIDORCA INTERNATIONAL SRL-D, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J03/466/2016 , CUI: 35762816, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră sau o altă persoană.

Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastră.

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea operatorului (SC ANDREI SIDORCA INTERNATIONAL SRL-D) de a încheia contractul de prestări servicii, de a trimite informatii sau produsele comandate, acestuia din urmă lipsindu-i una din condiţiile esenţiale, respectiv identitatea părţilor.

Vă informăm că aveţi următoarele drepturi (reglementate de Legea 677/2001):

  • dreptul la informare, conform legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • dreptul de acces la date (în mod gratuit pentru o solicitare pe an, printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, în care puteţi arăta că doriţi ca informaţiile să vă fie comunicate la o anumită adresă, inclusiv prin poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să se asigure că predarea vi se va face personal);
  • dreptul de intervenţie asupra datelor;
  • dreptul de opoziţie;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de a face plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau de a se adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul administrativ al SC ANDREI SIDORCA INTERNATIONAL SRL-D din Str. Valea Bărbușii nr. 32, Câmpulung Muscel, Argeș sau pe email la adresa: office@andreisidorca.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau asupra lor au intervenit modificări (de ex.: schimbarea numelui ca urmare a căsătoriei, schimbarea domiciliului), vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Pentru mai multe detalii şi informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Telefon: (021).252.58.88

Fax: (021).252.57.57

Web: www.dataprotection.ro